Voorlopers en hun taken
Een wandelclub kan niet bestaan zonder leden die een wandeling willen uitzetten. Voor de continuiteit
van de wandelingen heeft iedereen daar een verantwoordelijkheid in. Het is bovendien heel leuk om te
doen. Vanuit de vereniging worden leden die een wandeling willen uitzetten ondersteund door de 
coordinator voorlopen. Om de werkdruk wat te verdelen (en omdat het veel leuker is) wordt elke
wandeling georganiseerd door twee voorlopers.

Wandelschema

Wij streven er naar om voor 1 april inzicht te hebben in de wandelingen voor de periode september-
december en uiterlijk 1 oktober voor de wandelingen januari-juni. Wijzigingen in het schema slechts na
tussenkomst van secretaris en/of coordinator voorlopen.

De taak voorlopers:

1. Het - in overleg met de coordinator voorlopers  plannen en voorlopen van een wandeling van
ongeveer 2 uur met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Duurt de wandeling langer of is de
moeilijkheidsgraad hoger, dan is het raadzaam een verkorte route in te plannen, zodat deelnemende
wandelaars een keuze kan worden geboden.

2. Bij het kiezen van een wandelgebied dient rekening te worden gehouden met de spreiding van de
leden over de Algarve. Van de huidige ledenlijst wonen bijna alle deelnemers tussen Portimao, Loule,
Silves en Messines. Natuurlijk is het interessant ook wandelingen te plannen buiten deze strook
(westelijk, oostelijk of noordelijk), maar bij voorkeur beperkt tot een paar keer per jaar. 

3. Het selecteren van een restaurant voor minimaal 30 en maximaal 50 deelnemers aan de lunch
(wandelaars en lunchleden). Behalve de accommodatie dient ook de kwaliteit van het eten te worden
gecheckt. Zo mogelijk dient dit restaurant ook de verzamelplaats te zijn (koffie  vooraf). De
parkeermogelijkheden dienen bij de keuze in de overweging betrokken te worden. Als leidraad voor de
prijs van de lunch (incl. drank) geldt (voorlopig) ca 12 tot 15 euro . Een hogere prijs is aanvaardbaar
als er in de omgeving geen andere keuze is of als er sprake is van extra aantrekkelijke prijs-kwaliteit
verhouding.

4. Het maken van afspraken over de communicatie tussen de voorlopers tijdens de wandeling. De
voorlopers kunnen onderling contact onderhouden via een walkietalkie van de wandelclub. Zo
mogelijk ook nagaan wie van de deelnemers een EHBO-diploma heeft (overleg met coordinator
voorlopen). Er is een EHBO-set beschikbaar.

5. Wandelaars die zich opgeven om een wandeling voor te lopen worden uiteraard daarbij door de
coordinator voorlopen en/of het secretariaat ondersteund. Zodra een voorloper zich heeft aangemeld
zal de coordinator en/of het secretariaat hem/haar een email sturen. Hierin staat vermeld de
voorwaarden waaraan een concept-aankondiging moet voldoen voor publicatie op de website.

6. Het - liefst zo kort mogelijk na afloop van de wandeling - opstellen van een eenvoudig geschreven
verslag en dat e-mailen aan de secretaris ter publicatie op de website.
terug naar boven