terug naar boven
11 december in de omg van Boliqueime
Vierendertig wandelaars en drie lunchleden staken druppelsgewijs met ware doodsverachting vanuit achttien voertuigen, geparkeerd langs de 125 met hun neus in westelijke richting, over naar het restaurant ‘O Conquistador’, waar de inschrijving en de koffie wachtten. Er stond een koude wind, dat kon je zien aan de wandelaars. Die hadden vrijwel allemaal een extra trui of jack aangetrokken. Klokslag 10 uur herhaalde zich de gevaarlijke ‘oversteek’, maar nu collectief  in tegengestelde richting. Alles verliep goed tijdens deze eerste fase van de logistiek. Met alle voertuigen werd koers gezet naar een aangestampt terrein, waar een aantal voertuigen achterbleven om aan het einde van de wandeling met alle chauffeurs de voertuigen op de halen in het dorp Malhadais, waar de rest van het voertuigenpark gestationeerd werd.

In de buitenwijk, dicht in de buurt van de Rua de Poupa, begon de wandeling, die deze keer was voorgelopen door Hans, Armanda en Maddy. De start lag min of meer op het hoogste punt, zodat het eerste gedeelte bergafwaarts ging. Dat scheelde een hoop gehijg en gekuch, maar het traject bleek toch niet zonder gevaar. Het pad bestond grotendeels uit zeer oneffen geulen en brokken gesteente, die van de wandelaars het uiterste vergde qua concentratievermogen. De blik was voornamelijk op de grond gericht, waardoor vaak de mooiste vergezichten op de omringende valleien, de heuvels en de met stenen afgebakende landerijen werden gemist. Wie dat niet deed, moest dat bekopen met een val. Eén van de wandelaars, onze huisfotograaf Leo, viel gelukkig voorover op zijn handen en knieën, waardoor de schade beperkt bleef. Prettig dat er de afgelopen weken geen regen was gevallen en het ook vandaag weliswaar zwaar bewolkt, maar droog was. Anders was het ongetwijfeld glibberen geworden.
Dit eerste gedeelte, dat langzaam bergafwaarts naar de rivier liep, was door Hans hoogstpersoonlijk uitgezocht. Het maakt geen deel uit van een bestaande wandeling. Eens te meer leverde Hans het bewijs van zijn voorliefde voor stenige en desolate trajecten. Maar iedereen was in de aankondiging gewaarschuwd.

Na het oversteken van de stenige en droge rivierbedding, waar de groepsfoto werd gemaakt, volgde het tweede gedeelte van de wandeling de kronkelingen van het rivierdal. Het pad, gezien de rode en witte stippen op de bomen kennelijk onderdeel van een bestaande wandelroute,  was uitstekend beloopbaar en aan de rivierzijde omzoomd door metershoog riet, dat in deze tijd van het jaar enigszins aan het vergelen was. Hier en daar lag de rivierbedding meters beneden het pad, een bewijs dat het hier in de regentijd aardig kan spoken. Tezamen met de heuvels in de verte en de overhangende begroeiing boven het pad leverde het geheel fraaie panorama’s op. Iedereen genoot met volle teugen van deze wandeling. Nog één maal moest de rivier worden overgestoken, nu via enkele door de voorlopers in het ondiepe water aangebrachte ‘stepping stones’. Na 7.8 km en 2 uur stapten allen weer in de auto om in het restaurant te genieten van een uitstekende Portugese maaltijd.

Aan het begin van de maaltijd dankte Jacques, die Martin verving, de voorlopers Hans, Armanda en Maddy nog eens voor hun bijdrage. Iedereen was vol lof. Vooral over Hans, die wederom te maken heeft met een ernstige ziekte van een partner.
Een snelle rondvraag onder de aanwezigen wees uit dat een ruime meerderheid de datum van de volgende wandeling zou willen verschuiven van 15 januari naar 22 januari 2014. Aldus werd besloten.
Jacques vroeg ook nog eens aandacht voor de afspraak dat er altijd een voorloper aan de kop en staart van de groep loopt. Ook is het wenselijk, dat de secretaris (Martin de Jager) en de coördinator voorlopen (Hans Wijnen) de beschikking hebben over een lijst met leden, die over een EHBO-diploma beschikken. Dat hoeft niet persé recent te zijn. Al deze maatregelen dienen de veiligheid van de groep bij eventuele calamiteiten.

De twee overige punten, die hij aansneed, betroffen een herhaald verzoek aan de leden om zich aan te melden als voorloper en de aankondiging, dat de secretaris zich dezer weken nog tot de leden zal richten met een mail over het aanmelden voor een wandeling en de evaluatie van de participatielijst.

Elkaar fijne feestdagen toewensend, zocht iedereen, voldaan en moe, de oversteek weer op. St Christoffel bleek duidelijk aanwezig vandaag……

De foto's hieronder geven een impressie van de wandeling: klik op een willekeurige foto en er gaat een nieuw venster open. In dat venster kunt u met de pijltjes links en rechts door deze foto's bladeren. Rechtsonder staat het "kruisje" om het fotovenster weer te sluiten.
Voorlopers : Maddy, Armanda, Hans
afstand/duur : 8 km
moeilijkheid : middelzwaar
deelnemers : 34
omstandigheden : winderig maar droog